สักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ผศ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ในเมือง

#ขอขอบคุณภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์