ARIT News

“ตู้ ปัน สุข” 🤗

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิด “ตู้ ปัน สุข” เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 🤗 💞💓 สุขใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ 💓💞 วันนี้ (13 พ.ค.63) เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร ร่วมเปิด “ตู้ ปัน สุข” เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 🦠🚫 รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปัน […]