ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

IMG_6321-vert d วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์