เกร็ดความรู้ : 4 tips ป้องกันโรคจากสมาร์ทโฟน

smartphone

        คอมพิวเตอร์วิชชั่นซินโดรม (Computer vision syndrome) โรคยอดฮิตของวัยรุ่นคนอินเทรนด์ ถือเป็นกลุ่มอาการใกล้ตัวของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต และสมาร์ทโฟน ที่ต้องระวัง

       นายแพทย์วรวิทย์ พัชรเกษสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ แพทย์ที่ปรึกษาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขต ตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร เผยเทคนิคง่ายๆ ใช้อย่างปลอดภัย ไว้ดังนี้

1. ควรห่างจากหน้าจอไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
2. พักสายตาทุกๆ 15 นาที และกะพริบตา 15 ครั้ง เพราะการจ้องมองนานๆ จะทำให้กะพริบตาน้อยลง เกิดอาการตาแห้ง และปวดกระบอกตา
3. ควรมองต่ำลงเล็กน้อย ทำมุม 15 องศากับหน้าจอ
4. หน้าจอต้องมีแสงสว่างจ้ากว่าสภาพแวดล้อมรอบๆ ทดสอบโดยนำกระดาษสีขาวมาเทียบกับหน้าจอ และเห็นว่าหน้าจอสว่างกว่ากระดาษประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ และไม่ควรใช้แทปเล็ตหรือโทรศัพท์ในที่มืด

       ดูแลตัวเองวิธีง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็บอกลาภัยร้ายไปได้เลยค่ะ

Did you know?
กรุ๊ปเลือดเสี่ยงความจำเสื่อม


งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Academy of Neurology ซึ่งกล่าวว่ากรุ๊ปเลือดที่เสี่ยงที่ต่อการเป็นโรคความจำเสื่อม

นายแพทย์แมรี่ คัสแมน แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์เวอร์มอนต์แห่งเบอร์ลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “กรุ๊ปเลือดเอบี (AB) มีโอกาสจะมีปัญหาในเรื่องการคิด การจดจำ และมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนากลายไปเป็นโรคความจำเสื่อมในที่สุด มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆมากถึง 82 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นเพราะระดับโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด (Factor VII) ที่มีระดับสูงเป็นปัจจัยเสี่ยง และนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือดโอ (O) มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองอุดตันน้อยที่สุด ในทางตรงกันข้ามกรุ๊ปเลือดเอบี (AB) มีโอกาสมากที่สุด

การออกกำลังกาย กินอาหารสุขภาพจะช่วยให้คุณห่างไกลโรคได้นะค่ะ

credit : http://www.cheewajit.com/