บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM และกล้องวงจรปิด ในการประชุมผู้บริหาร AIC

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) และกล้องวงจรปิด👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมผู้บริหาร AIC (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 📝 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์