กษีณาลัย 63

วันพุธที่ 30 กันยายน ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาจารย์วัชรี ปั่นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการ “กษีณาลัย 63” 🙏🏼 เพื่อแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 และมอบของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติและอบอุ่น ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์