กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก ❤️🌹🌹❤️

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก ณ ห้องสมุด (ในเมือง)