เปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์และวันอังคารที่ 27 – 28 เมษายน 2563 นางสาวสมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรหน่วยงานในสังกัด และการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ

โดยการเข้าตรวจสอบภายใน ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 📝🗂️