9 ข้อแนะนำ สำหรับผู้เดินทางไป-กลับ จากพื้นที่ระบาดไวรัส COVID-19