การใช้งาน e-mail Google (rru.ac.th) เฉพาะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ด้วยความห่วงใยจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ 🙏🏼