“กษีณาลัย 62” 🙏🏼


วันพุธที่ 25 กันยายน ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการ “กษีณาลัย 62” 🙏🏼 เพื่อแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในปีนี้ นางบังอร เนตรโรจน์ บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา เป็นประธาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของขวัญที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติและอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *