เฉลิมพระชนมพรรษามหาวชิราลงกรณ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

เฉลิมพระชนมพรรษามหาวชิราลงกรณ 🙏🏼
🕯️ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 🕯️

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์