ฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. หน่วยงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค บริเวณห้องปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และห้อง Computer Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19