รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมจับของขวัญปีใหม่ 2562


วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาฝึกงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมจับของขวัญปีใหม่ 2562 ณ ร้านอาหารเก้ามณี