🔴 ประกาศ 🔴ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ