เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่ติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่มาติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง ณ ห้อง 8204 และ 8205 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 🖥️⌨️🖱️🆕