บรรยากาศกิจกรรมการคัดเลือกหนังสือ 📖📚📝


บรรยากาศกิจกรรมการคัดเลือกหนังสือ  ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับท่านใดที่สนใจยังสามารถคัดเลือกหนังสือได้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ หอสมุดกลาง ในเมือง