หลักสูตร การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

IMG_4341-horz-vertวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”
โดยมีนายธนนท์ หริการบัญชร และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ