ประกาศด่วน

นักศึกษาที่เข้าสอบสมรรถนะด้านดิจิตอล ICDL and MDES Digital Literacy นำบัตรประชำตัวประชาชน และบัตรนักศึกษามาในวันสอบทุกคนค่ะ 💳