บริษัท Vision Net สรุปงานบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)


วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด Vision Net CO., LTD.
ได้เข้าประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานธุรการ
เพื่อสรุปงานบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในรอบปี พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง