โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 🦠🚫

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 150 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

🔴 อัตราค่าจ้าง จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน 💸💰

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉🏼🖱️ http://www.rru.ac.th/job63/job63_17.pdf