ไอที จับมือ ส่งเสริมฯ 🤝 ทดสอบและประเมินความพึงพอใจระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ 👩🏻‍💻👨🏻‍💻

ไอที จับมือ ส่งเสริมฯ 🤝 ทดสอบและประเมินความพึงพอใจระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ 👩🏻‍💻👨🏻‍💻

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญนักศึกษาทุกกลุ่มทุกชั้นปี 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓 ร่วมทดสอบและประเมินความพึงพอใจระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ (chatbot) 📲 เพื่อช่วยในการตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและงานทะเบียน ขั้นตอนตอนง่ายๆ ดังนี้ ⬇️

1️⃣ เพิ่มเพื่อนทดสอบการใช้งาน 
LINE ID : @565xywtu หรือ https://line.me/R/ti/p/%40565xywtu
2️⃣ คู่มือการใช้งาน 
https://bit.ly/academic-rru-chatbot
3️⃣ ประเมินความพึงพอใจ 
https://forms.gle/yUpfPH4P5rX7vkTX9