ประกาศด่วน เพิ่มรอบอบมรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์

🔴 ประกาศด่วน 🔴
 เพิ่มรอบอบมรมการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM) วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 รายชื่อดังนี้ค่ะ 👨🏻‍🏫👨🏻‍💻👩🏻‍💻👩‍🏫