สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ “สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล” 📝สำหรับนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบได้ ดังนี้ค่ะ 👆🏼