๖ เมษายน วันจักรี

: : : : ๖ เมษายน วันจักรี : : : :
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า     จอมไตร
ปฐมกษัตริย์สมัย                เกริกก้อง
ผนึกแน่นมวลไผท             ผดุงสุข
จักรีเกียรติ์ขจรพร้อง          แซ่ซ้องเคียงสวรรค์

Chakkree2016 1