๑๓ ตุลาคม : วันตำรวจแห่งชาติ

เนื่องจากวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นวันประกาศรวม
“กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า “กรมตำรวจ”
(ในภายหลังได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”)
กรมตำรวจจึงถือเอาวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันตำรวจ”
โดยมีการประกอบพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
Police 2016 1