“กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ”

วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้จัดโครงการ “กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ”

ณ หอสมุดกลาง (ในเมือง)

"กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ"