หลักสูตร “การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic Framework”

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 21 – 22 เมษายน 2561
รองผู้อำนวยการ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากร
ได้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic Framework”
จัดโดยคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีค่ะ