วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเข้าชมนิทรรศการห้องสมุด

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น.

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเข้าชมนิทรรศการห้องสมุด (ในเมือง)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ

DSC_0460