วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙

Chi 1

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี

คําขวัญวันเด็กปี ๒๕๕๙ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”