วันสงกรานต์ ๒๕๕๙

… สวัสดีปีใหม่ไทย …
… ขอให้สุขสมปรารถนา …
… มากมียศเงินตรา …
… ชีวาอยู่รอดปลอดภัยทั้งปวง …

Songarn 2016 1