ประมวลภาพโครงการ “มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ”

IMG_2114-horz-vert

วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น.

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เข้าร่วมโครงการ “มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ”  

จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ (ในเมือง)