“กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ”

“กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ”
วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานโดยนักศึกษาฝึกงาน นางสาววันเพ็ญ จันทร์กำจร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอบคุณภาพประกอบจาก  www.thaihealth.or.th

02092558