กตัญญุตารำลึก ครั้งที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการ “กตัญญุตารำลึก ครั้งที่ ๔” ณ ห้องการะเกด ในเมือง
Katanyuta 2016