หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1

Joomla 2018วันพุธและพฤหัสบดีที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1″
โดยมีนางสาวพิไลพร วงษา และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน Office Application

Office Appวันจันทร์และอังคารที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการใช้งาน Office Application”
โดยมีอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

หลักสูตร การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

IMG_4341-horz-vertวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์”
โดยมีนายธนนท์ หริการบัญชร และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ