ARIT News

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงาน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงาน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีท่าน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมค่ะ 📝

ARIT News

🌱🌿 วันพืชมงคล 🌿🌱

เนื่องจากปี 2563 ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีมาตรการและข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย งดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ฝจากเดิมที่สำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประกอบพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่ 10 และวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยเปลี่ยนมาเป็นการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2562 และพันธุ์พืชต่างๆ มาเข้าประกอบพิธี จากนั้นนำไปเข้าพิธีหว่านหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง ณ สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม […]

ARIT News

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 🦠🚫

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 150 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) 🔴 อัตราค่าจ้าง จํานวน 9,000 บาทต่อเดือน 💸💰 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉🏼🖱️ http://www.rru.ac.th/job63/job63_17.pdf

ARIT News

ไอที จับมือ ส่งเสริมฯ 🤝 ทดสอบและประเมินความพึงพอใจระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ 👩🏻‍💻👨🏻‍💻

ไอที จับมือ ส่งเสริมฯ 🤝 ทดสอบและประเมินความพึงพอใจระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญนักศึกษาทุกกลุ่มทุกชั้นปี 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓 ร่วมทดสอบและประเมินความพึงพอใจระบบช่วยตอบคำถามอัตโนมัติ (chatbot) 📲 เพื่อช่วยในการตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและงานทะเบียน ขั้นตอนตอนง่ายๆ ดังนี้ ⬇️ 1️⃣ เพิ่มเพื่อนทดสอบการใช้งาน ✅ LINE ID : @565xywtu หรือ https://line.me/R/ti/p/%40565xywtu 2️⃣ คู่มือการใช้งาน ✅ https://bit.ly/academic-rru-chatbot 3️⃣ ประเมินความพึงพอใจ ✅ https://forms.gle/yUpfPH4P5rX7vkTX9

ARIT News

โครงการ “5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “5ส สร้างสรรค์ พัฒนาคน พัฒนางาน” 🧹 และสร้างความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงานของตนเอง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 👇🏼 1️⃣ สะสาง ให้ แยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป 2️⃣ สะดวก ให้ จัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 3️⃣ สะอาด ให้ ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ทำงาน 4️⃣ สุขลักษณะ […]